NHÀ VƯỜN KB-F01

Thông tin truy xuất nguồn gốc vườn số 01 trang trại Kinh Bắc Farm. Mã nhà vườn KB-F01

1. Thông tin truy xuất nguồn gốc Farm KBF01

Mã giống sản xuất: Tên giống dưa ( ví dụ: DƯA HẤU BABY CRIMSON – DƯA LƯỚI HAMI QUEEN )

Mã lô sản xuất: ????/???? – Diện tích sản xuất: ???? m2

Dinh dưỡng: Dinh dưỡng như nào ( ví dụ: Haifa kết hợp hữu cơ vi sinh )

Đặc tính giống Dưa… : Vỏ xanh đậm có sọc, quả tròn Oval, ruột cam đỏ, hạt lép/ít hạt, Brix đạt ??%-??%

Đặc tính giống dưa… : Vỏ xanh ruột cam, quả Oval dài, vị giòn ngọt. Brix đạt ??%

Sản lượng thu hoạch dưa… : ????kg

Sản lượng thu hoạch dưa… : ????kg

Kỹ sư theo dõi: ( Họ và tên )

2. Nhật ký lô sản xuất Farm KB-F01

Giai đoạn Ngày  Thông tin chi tiết
Gieo hạt dd/mm/yyyy Số lượng giống gieo:

??? cây dưa hấu baby Crimson – Tỷ lệ nảy mầm: ??%

??? cây dưa lưới Hami Queen – Tỷ lệ nảy mầm : ??%

Trạng thái: ( ví dụ: Cây khỏe, phát triển tốt, không bệnh )

Thụ phấn dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy Phương pháp thụ phấn:

Tỷ lệ nở hoa đực/cái: ( ví dụ: Hoa đực,cái nở to đẹp và đều vườn )

Tỷ lệ đậu quả: ??% – ( ví dụ: Quả bình thường, không méo mó )

Thu hoạch dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy Trọng lượng trái dưa hấu trung bình ?? kg – Brix ??%-??%

Trọng lượng trái dưa lưới trung bình ?? kg – ??kg. Brix đạt ??%

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *